Seimo nariai 

Stanislovas GIEDRAITIS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Stanislovas GIEDRAITIS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Mažeikių (Nr. 38) apygardoje
išsikėlė pats
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1947 m. sausio 6 d. Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Pavašakio kaime.

Baigė Utenos rajono Antalgės septynmetę mokyklą.

Baigęs Buivydiškių žemės ūkio technikumą, pradėjo dirbti Alytaus rajono „Volungės“ kolūkyje zootechniku.

1968 m. buvo išrinktas Alytaus rajono „Dainavos“ kolūkio valdybos pirmininku.

1971 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo mokslinio zootechniko specialybę.

Būtinąją karinę tarnybą atliko Baltijos kariniame jūrų laivyne.

Baigęs tarnybą, vėl buvo išrinktas „Dainavos“ kolūkio pirmininku.

Buvo renkamas Alytaus ir Mažeikių rajonų tarybų deputatu.

1977 m. buvo išrinktas Alytaus rajono liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininku.

1981 m. baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusijos Federacija) aukštąją partinę mokyklą.

1982–1988 m. buvo renkamas Lietuvos komunistų partijos Mažeikių rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi.

1985 m. buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

1988 m. buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto sekretoriumi.

1990 m. – Žemės ūkio asociacija, ūkininkas.

2004–2008 m. – VšĮ „Europos geografinis centras“ direktorius.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys.

 

Pomėgiai – sportas, žvejyba.

Moka rusų ir lenkų kalbas.

Žmona Danguolė.

Turi tris vaikus: sūnus Tomą ir Matą, dukrą Živilę.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53905&p_kade_id=6