Seimo nariai 

Andrius ŠEDŽIUS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Andrius ŠEDŽIUS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Saulės (Nr. 24) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1976 m. vasario 23 d. Šiauliuose.

 

1982–1991 m. mokėsi Šiaulių miesto 11-ojoje (dabar – Aukštabalio) vidurinėje mokykloje.

 

1991–1996 m. Šiaulių aukštesniojoje technikos mokykloje įgijo autotransporto inžinieriaus aukštesnįjį išsilavinimą.

 

2002–2004 m. Šiaulių kolegijoje įgijo autotransporto inžinieriaus aukštąjį išsilavinimą.

 

1999–2004 m. studijavo Šiaulių universitete ir įgijo verslo ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2006 m. – verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

1992–1995 m. – A. Šedžiaus įmonės vadovas.

 

1995–1998 m. – UAB „Pagrindinis kelias“ direktorius.

 

1998–2008 m. – UAB „Manukas“ komercijos direktorius.

 

2001–2007 m. – UAB „Šiaulių apskrities televizija“ direktorius.

 

Nuo 2000 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 2006 m. – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas, 2006–2008 m. – LSDP Šiaulių miesto tarybos narys.

 

Nuo 2001 m. – irklavimo klubo „Gintarinis irklas“ valdybos narys, nuo 2006 m. – motoklubo „Šauliai“ valdybos narys. 2002–2004 m. – dienraščio „Šiaulių kraštas“ valdybos narys.

 

 

Pomėgiai – auto ir motosportas, krepšinis, futbolas, medžioklė ir kelionės.

 

Moka rusų, anglų ir vokiečių kalbas.

 

Išsituokęs.

 

Turi dvi dukteris: Andrėją (g. 2001 m.) ir Aleksandrą (g. 2007 m.).
 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53901&p_kade_id=6