Seimo nariai 

Paulius SAUDARGAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Paulius SAUDARGAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Justiniškių (Nr. 7) apygardoje
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1979 m. kovo 13 d. Kaune. Signataro Algirdo Saudargo sūnus.

1997–2001 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. Studijų kryptis – eksperimentinė fizika. Įgijo fizikos bakalauro laipsnį ir fizikos mokytojo specialybę.

2003 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įgijo biofizikos magistro laipsnį.

2003–2007 m. – doktorantūros studijos Fizikos institute, Vilniuje.

1999–2000 m. – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vyresnysis specialistas.

2003 m. Puslaidininkių fizikos instituto Elektrinių dydžių metrologijos laboratorijoje dirbo inžinieriumi.

2002–2007 m. (su pertraukomis) dirbo inžinieriumi Fizikos instituto Molekulinių darinių fizikos laboratorijoje.

2007 m. dirbo moksliniu bendradarbiu Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centre (VGTU sudėtyje).

Yra kelių mokslinių publikacijų bendraautoris.

Nuo 2000 m. – politinės partijos Lietuvos krikščionys demokratai narys.

Nuo 2009 m. – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prezidiumo narys.

2004–2005 m. – visuomeninės organizacijos „Jaunieji krikščionys demokratai“ valdybos narys. 2005–2007 m. – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys, Etikos komiteto pirmininkas.

2005–2008 m. – visuomeninės organizacijos „Už pilietinę visuomenę“ pirmininkas.

 

Pomėgiai – skaityti, mąstyti, rašyti ir veikti.

Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.

Žmona Milda.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53899&p_kade_id=6