Seimo nariai 

Mečislovas ZASČIURINSKAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Mečislovas ZASČIURINSKAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Koalicija Darbo partija + jaunimas
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1946 m. kovo 29 d. Kaune.

1963 m. baigė Kauno pirmąją vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija).

Aukštasis išsilavinimas: ekonomisto diplomas (1981 m.), inžinieriaus elektriko diplomas (1969 m.), aukščiausiojo lygio valstybės tarnautojų mokymo OLYMP programa (2005 m.).

Tobulinosi ir kvalifikaciją valdymo, rinkodaros, ekonomikos, krizių valdymo, valdymo politikos, psichologijos, teisės srityse gilino įvairiuose kursuose, mokymuose Austrijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Kanadoje, Lietuvoje.

Dirbo gamyboje, Kauno politechnikos institute, Kauno miesto plano komisijoje, Kauno miesto valdyboje, privačios įmonės direktoriumi, valstybės įmonės generaliniu direktoriumi, ekonomikos krizių valdymo konsultantu, bankroto, restruktūrizavimo administratoriumi.

2004–2006 m. – socialinės apsaugos ir darbo viceministras.

Darbo partijos narys, pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai sportavo. Tuometinis mokyklos, instituto, miesto, Lietuvos tinklinio rinktinių narys.

Žmona Genutė, dukra Aistė, sūnus Povilas, anūkai – Paulius, Jonas, Liepa, Giedrė, Rasa, marti Eglė, žentas Giedrius.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=47983&p_kade_id=6