Seimo nariai 

Jonas RAMONAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Jonas RAMONAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 

Gimė 1960 m. vasario 29 d. Telšių rajono Milvydiškių kaime.

1967–1971 m. mokėsi Telšių rajono Bargzdžių pradinėje mokykloje. 1978 m. baigė Telšių rajono Janapolės vidurinę mokyklą.

1979–1982 m. mokėsi Rietavo tarybinio ūkio technikume ir įgijo techniko mechaniko specialybę.

1984–1989 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakultete ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. Studijuodamas dirbo Telšių rajono miškų ūkyje vairuotoju, Telšių rajono „Lenino keliu“ kolūkyje inžinieriumi mechaniku, agronomu.

1985–1991 m. dirbo Telšių rajono Komunalinių įmonių kombinate agronomu.

1991 m. grįžo į gimtąjį Telšių rajono Milvydiškių kaimą, ten iki šiol ūkininkauja.

1992–1994 m. dirbo Telšių rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju.

1993 m. vadovavo Žemaitijos ūkininkų streikui – pirmajam atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje.

1993–1995 m. buvo Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus pirmininkas.

1997–2000 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininko pirmasis pavaduotojas, 2000–2005 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64. Iškėlė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga. Seime dirbo Kaimo reikalų ir Socialinių reikalų ir darbo komitetuose, Regioninės plėtros komisijoje.

2008–2009 m. – partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys.

 

Pomėgiai – skaitymas, sportas.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Vilija – gydytoja.

Turi dvi dukteris – Danielę ir Gabrielę.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=47845&p_kade_id=6