Seimo nariai 

Dangutė MIKUTIENĖ
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narė
Dangutė MIKUTIENĖ

 
Seimo narė nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Koalicija Darbo partija + jaunimas
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinkta į 2004—2008 Seimą.
Buvo išrinkta į 2000—2004 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 

Gimė 1966 m. rugpjūčio 6 d. Rokiškio rajono Pilkėnų kaime.

1984 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą (dabar – J. Balčikonio gimnazija).

1981–1984 m. neakivaizdiniu būdu mokėsi Maskvos liaudies menų universitete.

1984–1988  m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos Teatro fakultete (dabar –Klaipėdos universiteto Menų fakultetas) ir įgijo režisieriaus specialybę.

2007 m. baigė Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijas ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

1989–1999 m. dirbo Trakų kultūros rūmuose.

1999–2000 m. – Seimo narės V. Stasiūnaitės padėjėja-sekretorė.

2000–2003 m. – Trakų rajono savivaldybės tarybos narė.

2000–2004 m. – Seimo narė, išrinkta Trakų–Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 58. Iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai). Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių ir Sveikatos reikalų (2002–2004 m. – pirmininkė) komitetuose, Šeimos ir vaiko reikalų (2000–2002 m.), Verslo ir užimtumo (2001–2002 m.) komisijose. Per kadenciją pateikė 278 dokumentus (įstatymų, nutarimų, rezoliucijų projektai).

2004–2008 m. – Seimo narė, išrinkta Trakų–Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 58. Išsikėlė pati. Seime dirbo Sveikatos reikalų komitete (2004–2006 m. – pirmininkė, 2006–2008 m. – pirmininko pavaduotoja). Buvo Darbo partijos frakcijos seniūno pavaduotoja (2004–2006 m.). Per kadenciją pateikė 315 dokumentų.

2008 m. išrinkta Seimo nare daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal koalicijos Darbo partija + jaunimas sąrašą. Iškėlė Darbo partija + jaunimas. Nuo 2008 m. – Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja.

Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) pirmininko pavaduotoja (delegacijos narė nuo 2000 m.), ETPA Vyrų ir moterų lygių galimybių komiteto narė (2002-2003 m. – vicepirmininkė).

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Indijos Respublika grupės pirmininkė (nuo 2005 m.), Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotoja (nuo 2004 m.), Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupės pirmininko pavaduotoja (nuo 2009 m.)

1998–2004 m. – Naujosios sąjungos (socialliberalų) narė. Nuo 2005 m. – Darbo partijos narė, prezidiumo narė.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų garbės narė, Trakų krašto moterų veiklos centro steigėja.

Indijos-Baltijos prekybos rūmų Tarybos narė, Lietuvos-Indijos forumo steigėja, asociacijos „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai“ steigėja.

Apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius (2003).

Projektai, seminarai ir konferencijos: įgyvendino respublikinį sveikos gyvensenos sąjūdį „Už sveiką Lietuvą!“ (2003), inicijavo Lietuvos politinių partijų susitarimą „Dėl visuomenės sveikatos stiprinimo. Už sveiką Lietuvą“ (2004), kartu su socialiniais partneriais inicijavo sveikos gyvensenos kultūros ugdymo forumą „Sveika tauta – Lietuvos vertybė“ (2006).

Organizavo apskritojo stalo diskusiją „Kaip geriau aprūpinti Lietuvos gyventojus kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos priemonėmis“, seminarą Trakų rajono bendruomenėje „Sveika aplinka vaikams“, inicijavo diskusiją „Trakų ligoninės ateitis ir perspektyvos“ (2006), renginių ciklą „Organų donorystė – dovanotas gyvenimas“ (2008).

Kartu su Europos kovos su krūties vėžiu koalicijos „Europa Donna“ atstovybe Lietuvoje Seime surengta akcija „Mes su Jumis“ (2006), kartu su Nacionaliniu organų transplantacijos biuru Seime surengta akcija, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į donorystės problemas Lietuvoje (2006).

Organizavo respublikinius projektus: „Visuomenės sveikata ir bendruomenė“, „Moderni visuomenės sveikata: viešųjų ryšių svarba stiprinant vaikų sveikatą“, „Visuomenės sveikatos stebėsena: poreikis ir perspektyva“, „Poveikio sveikatai vertinimas – bendros pastangos geresnei visuomenės sveikatai“ (2004), „Parama sveikatos priežiūros įstaigoms teikiant pagalbą smurto aukai“ (2004). Bendradarbiavo KTU Panevėžio instituto Vadybos mokymo centro ir JAV ambasados Lietuvoje projekte „Politiko profesinė etika“ (2005). Bendradarbiavo įgyvendinant projektus: kaulų ir raumenų sergančiųjų integravimo į darbo rinką projektas "Fit for Work"/"Pasiruošęs darbui" (2010, 2011),  NTX projektas – į kaulus išplitusio vėžio efektyvių gydymo būdų pritaikymas (2010), „Vienos ligos kelias: kiek iš tikrųjų kainuoja išsėtinė sklerozė pacientui ir valstybei“ (2010).

Organizavo konferencijas: „Smurtas prieš moteris“, kartu su Vilniaus apskrities moterų NVO – konferenciją „Vilniaus regiono moterų organizacijų įtaka visuomenės raidos procesuose“ (2005), „Vaikų sveikata visuomenės sveikatos kontekste“ (2008), kartu su OHLB „Kraujas“ – konferenciją „Moderniausių medicinos technologijų prieinamumas Lietuvoje. Naujas požiūris“ (2009).

„Sveika tauta - stipri valstybė“ (2010), kartu su LR Užsienio reikalų ministerija ir Indijos-Baltijos prekybos rūmais - konferenciją „Lietuva ir Indija: abipusiai naudinga draugystė“ (2010).

Organizavo tarptautines konferencijas: „Kompleksinės reabilitacijos modelio dešimtmetis Lietuvoje (rezultatai, aktualijos, perspektyva)“, „Lietuvos išsėtinės sklerozės gydymo aktualijos pagal ES Geros praktikos kodeksą“ (2005), „Psichologinės pagalbos vaikui, šeimai, bendruomenei aspektai“ (2006),  „Išsėtine skleroze sergančiųjų aktualijos Lietuvoje ir Europoje“ (2009).

Skaityti pranešimai: Lietuvos pediatrų draugijos ir Vilniaus pediatrų draugijos jubiliejinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos vaikų sveikatos metams (2004), konferencijoje „Bendruomenės sveikata – mūsų bendras reikalas ir tikslas“ (2004), Lietuvos slaugos specialistų organizacijos VI kongrese (2004), respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Šiandieniniai iššūkiai santuokai ir šeimai: problemos bei perspektyvos“, tarptautinėse konferencijose „Svarbus kiekvienas vaikas“ (2005), „Odontologijos aktualijos“ (2006), Europos sveikatos akademijos 3-iojoje konferencijoje Maltos parlamente Valetoje (2006), tarptautinėje konferencijoje „Šiaurės Baltijos šalys prieš narkotikus“ (pranešimo tema: „Alkoholio politika Lietuvoje“) (2006), konferencijose „Moteris policijoje“ (2007), „Šeimos politika ir gerovė“ (2007).

Šių mokslinių straipsnių autorė: „Pirminės sveikatos priežiūros centruose dirbančių medicinos darbuotojų stresas ir profesiniai stresoriai“ („Visuomenės sveikata“, 2006), „Pirminės sveikatos priežiūros centruose dirbančių slaugytojų profesiniai veiksniai“ („Visuomenės sveikata“, 2006), „Pirminiuose sveikatos priežiūros centruose dirbančių slaugytojų pasitenkinimas darbu“ („Sveikatos mokslai“, 2007), „Pirminės sveikatos priežiūros centruose dirbančių slaugytojų streso ir psichologinių reikalavimų darbe sąsajos su streso pasekmėmis“ („Gerontologija“, 2007), „Stresas šeimos gydytojų ir slaugytojų darbe“ („Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“, 2007).

 

Pomėgiai – kalnų sportas, turizmas, politologija, filosofija, psichologija.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Vyras Julius – verslininkas.

Turi du vaikus: sūnų Narimantą (g. 1989) ir dukrą Ringailę (g. 1996).

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=38848&p_kade_id=6