Seimo nariai 

Mindaugas BASTYS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Mindaugas BASTYS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Šakių (Nr. 64) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
  • Seimo Pirmininko pavaduotojas (nuo 2016-12-13 iki 2017-03-10)
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2000—2004 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1965 m. sausio 29 d. Šakių rajone, Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime kolūkiečių (valstiečių) šeimoje.

Šeimoje augo dar du broliai ir dvi seserys. Tėvas Juozas Bastys (1934–1994 m.) daug metų buvo Kriūkų kolūkio pirmininkas, 1992 m. buvo išrinktas Seimo nariu. Motina Aldona Bastienė (1932–2006 m.) dirbo Kriūkų vaikų darželio vedėja.

1983 m. baigė Šakių rajono Kriūkų vidurinę mokyklą.

1990 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijo zooinžinieriaus kvalifikaciją.

2006 m. apgynė biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslo krypties darbą „Pluoštui auginamų linų pasėlio tankumo, derliaus ir jo kokybės formavimas technologinėmis priemonėmis“. Suteiktas daktaro laipsnis.

1990–1991 m. dirbo Kriūkų kolūkyje.

1991–1993 m. – AB „Kauno audiniai“ Kriūkų filialo direktorius.

1993–2000 m. – UAB „Agrolina“ direktorius.

1998–2001 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros mokslo darbuotojas. Mokslo darbų kryptis – linų auginimo ir klojėjimosi tyrimai.

2000 m. kovo mėn. buvo išrinktas Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu ir tų pačių metų birželio 5 d. paskirtas Kriūkų seniūnijos seniūnu.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Šakių rinkimų apygardoje Nr. 64. Seime dirbo Ekonomikos (2003–2004 m.) ir Žmogaus teisių (2000–2003, 2004 m.) komitetuose, Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijoje.

2005–2006 m. – žemės ūkio ministro patarėjas.

2006–2008 m. dirbo Ministro Pirmininko patarėju.

2007 m. išrinktas Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu.

Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, tarybos narys.

Vienas iš Lietuvos linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos steigėjų ir jos tarybos narys.

 

Pomėgiai – sportas.

Moka lenkų, rusų kalbas, turi anglų ir vokiečių kalbų pagrindus.

Išsituokęs.

Turi du vaikus – Domantą ir Kasparą.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=38116&p_kade_id=6