Seimo nariai 

Jonas JUOZAPAITIS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Jonas JUOZAPAITIS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Pakruojo - Joniškio (Nr. 46) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1945 m. balandžio 25 d. Pakruojo rajono Dvariūkų kaime.

1952–1961 m. mokėsi Pakruojo rajono Dvariūkų aštuonmetėje mokykloje. 1968–1974 m. mokėsi Vabalninko aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje ir įgijo zootechniko specialybę. 1975–1979 m. – Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.

1961–1964 m. dirbo Pakruojo rajono „Ždanovo“ kolūkyje.

1964–1967 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

1968–1975 m. „Ždanovo“ kolūkyje dirbo fermos vedėju, vyriausiuoju zootechniku.

1979–1987 m. dirbo LKP Pakruojo rajono komitete instruktoriumi.

1987–1997 m. – Pakruojo rajono „Nemuno“, Linkuvos kolūkių, Linkuvos žemės ūkio bendrovės pirmininkas.

1995–2004 m. – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys.

1997–2004 m. – Pakruojo rajono savivaldybės meras.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Pakruojo–Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Aplinkos apsaugos (2007–2008 m.), Kaimo reikalų (2004–2006, 2008 m.) ir Sveikatos reikalų (2006–2007 m.) komitetuose, Etikos ir procedūrų (2006–2008 m. – pirmininko pavaduotojas), Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijose.

Tobulinosi vadovų kursuose Vengrijoje, stebėjo žemės ūkio pertvarką Estijoje ir Švedijoje.

Buvo TSKP narys.

Nuo 1990 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, tarybos narys, Pakruojo skyriaus pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos samariečių bendrijos ir Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus narys.

 

Pomėgiai – bitininkystė ir sodininkystė.

Moka rusų kalbą.

Žmona Birutė – Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė.

Turi dvi dukteris: Rasma Kaupienė – tarnautoja, Alina Cucėnienė – pedagogė.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=34643&p_kade_id=6