Seimo nariai 

Naglis PUTEIKIS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Naglis PUTEIKIS

 
Asmeninė svetainė
(Seimo kanceliarija neatsako už asmeninių Seimo narių svetainių turinį)

Seimo narys nuo 2011-07-26 iki 2012-11-16
 
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1996—2000 Seimą.
 

Biografija

 
Gimė 1964 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje. 
1982 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą. 
1989 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Studijuodamas 1983 m. pašauktas į sovietų armiją ir pasiųstas į Afganistaną. 
Grįžęs iš armijos, tęsė studijas. Studijuodamas 1988 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos inspekcijos vyresniuoju archeologu, inspektoriumi. 
Dalyvavo kuriant pirmąsias visuomenines paminklosaugos organizacijas – „Talkos“ ir Jaunimo paminklosaugos klubą. 
Po 1990 m. kovo 11-osios Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo sprendimu paskirtas Seimui atskaitingos institucijos – Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos generaliniu direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki Inspekcijos panaikinimo 1995 m. 
Nuo 1995 m. iki 1996 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos socialinių programų koordinatorius, parengė pensijų, šalpos, socialinės globos ir rūpybos, paramos neįgaliems žmonėms programas. 
Nuo 1996 m. iki 2000 m. dirbo Valstybinėje paminklosaugos komisijoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriumi, kultūros viceministru, buvo atsakingas už muziejus, bibliotekas, kultūros paveldą, dalies valstybinių ir akcinių įmonių, valdomų ministerijos, veiklą. 
1999 m inicijavo dar nuo sovietinių laikų paslaptyje laikyto Vilniaus katedros bažnytinio lobyno paviešinimą ir grąžinimą Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. 
Nuo 1997 m. vasario 4 d. iki 1997 m. balandžio 24 d. – Seimo narys. 
Nuo 2000 m. iki 2004 m. – valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės „Klaipėdos laivų remontas“ direktorius. Vyriausybei nutarus įmonę privatizuoti, Valstybės turto fondo iniciatyva atleistas iš direktoriaus pareigų. 
2005 m. – UAB „Klevo takas“ direktorius. 
2006 m. – Seimo nario E. Zingerio sekretorius-padėjėjas, 2008 m. – Seimo nario E. Jurkevičiaus sekretorius-padėjėjas. 
Nuo 2006 m. iki 2007 m. ir nuo 2008 m. iki dabar dirba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vedėju. 2007 m. buvo atleistas iš darbo, o 2008 m. – teismo sugrąžintas į darbą. 
Nuo 2007 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. 
2008 m. gruodžio 4 d. gavo STT vadovo Ž. Pacevičiaus padėką už „aktyviai reiškiamą pilietinę poziciją antikorupcinėje veikloje, antikorupcinių akcijų inicijavimą ir organizavimą, taip prisidedant prie nepakantumo korupcijai formavimo bendruomenėje“. 
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys nuo 1996 m., TS-LKD Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkas. Lietuvos archeologų draugijos, Klaipėdos Afganistano karo veteranų organizacijos „Miražas“, Šaulių sąjungos narys. 
Pildo internetinį dienoraštį – blog‘ą: http://www.puteikis.lt/
Žmona Nina, gimusi 1965 m., daug jėgų atiduoda Jūrų muziejaus delfinų terapijos projektui, skirtam neįgaliems vaikams. 
Turi sūnų Gediminą, gimusį 1993 m., ir dukterį Augustę, gimusią 2000 m.
 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=23861&p_kade_id=6