Seimo nariai 

Algis KAZULĖNAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Algis KAZULĖNAS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Rokiškio (Nr. 50) apygardoje
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1962 m. rugpjūčio 26 d. Rokiškyje.

Mokėsi gimtajame mieste ir baigė dabartinę „Romuvos“ gimnaziją.

1981–1986 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas) ir baigė Istorijos fakultetą.

Grįžęs į tėviškę dirbo Rokiškio krašto muziejuje, daugiau kaip penkiolika metų buvo muziejaus direktoriaus pavaduotoju.

1997–1999 m. dirbo Rokiškio rajono savivaldybės taryboje.

2007–2008 m. – Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Prasidėjus Atgimimui, nuo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos įsikūrimo dienos buvo Rokiškio skyriaus nariu, vėliau – Tėvynės sąjungos  (dabar – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) nariu.

Aktyviai dalyvauja įamžinant pokario rezistencijos kovų dalyvių atminimą.

 

Pomėgiai – sportas, istorija, muzika.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Žmona Indra – Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos mokytoja.

Turi du vaikus. Sūnus Tomas ir duktė Aistė – Vilniaus universiteto studentai.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=22590&p_kade_id=6