Seimo nariai 

Danutė BEKINTIENĖ
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narė
Danutė BEKINTIENĖ

 
Seimo narė nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinkta Karoliniškių (Nr. 8) apygardoje
iškėlė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinkta į 2004—2008 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1944 m. vasario 27 d. Varėnos rajono Puvočių kaime Juozo Balčiaus ir Jecentos Balčienės trijų vaikų šeimoje.

Baigė Puvočių kaimo pradinę mokyklą.

Kai buvo dešimties metų, mirė tėvas, todėl giminėms padedant Vilniaus miesto 21-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Gerosios Vilties vidurinė mokykla) baigė septynias klases. Vėliau mokėsi Varėnos rajono Marcinkonių vidurinėje mokykloje, o dešimtą ir vienuoliktą klases baigė Vilniaus miesto 1-ojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje.

1962 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Gamtos fakultetą, kurį 1967 m. baigė ir įgijo biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę.

1967–1969 m. dirbo Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje biologijos ir chemijos mokytoja.

1969–1974 m. – LTSR žemės ūkio ministerijos Mokslinės ir techninės informacijos biuro vyresnioji veterinarijos gydytoja.

1974–1978 m. – LTSR maisto pramonės ministerijos Projektavimo ir konstravimo biuro sektoriaus vadovė.

1978–1990 m. – Prekybos organizacijų valdybos Projektavimo ir technologijos biuro vyresnioji inžinierė.

1990–1992 m. – akcinės bendrovės „Posūkis“ projektavimo kabineto vedėja.

Dėl pablogėjusios motinos sveikatos nuo 1992 iki 1997 m. nedirbo, nes Puvočių kaime, Varėnos rajone, padėjo motinai tvarkyti ūkį. 1998 m. mama mirė.

1997–2004 m. – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Karoliniškių seniūnė.

2000 m. buvo išrinkta į Vilniaus miesto tarybą.

2004–2008 m. – IX Seimo narė, išrinkta Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8. Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, buvo Peticijų komisijos pirmininko pavaduotoja.

Buvo Seniūnų tarybos pirmininkė, Seniūnų asociacijos valdybos narė, Karoliniškių poliklinikos stebėtojų tarybos pirmininkė, Policijos departamento visuomeninės ir konsultacinės tarybos narė.

Nuo 1993 m. – Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) (dabar – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) narė, 1996–2000 m. buvo šios partijos Karoliniškių skyriaus pirmininkė.

 

Pomėgiai – gėlių auginimas, grybavimas.

Moka rusų, prancūzų, lenkų kalbas.

Vyras Zenonas – inžinierius, dirba UAB „Precizika Metrology“ vyr. rinkodaros specialistu.

Turi du sūnus. Vyresnysis Andrius baigė Mykolo Romerio universitetą ir įgijo tarptautinės teisės magistro laipsnį, dirba valstybės tarnautoju. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Vedęs. Augina du vaikus. Jaunesnysis Giedrius baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijo inžinerinės informatikos magistro laipsnį. Dirba UAB „Synergy consulting“ konsultantu.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=16689&p_kade_id=6