Seimo nariai 

Gediminas KIRKILAS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Gediminas KIRKILAS

 
Asmeninė svetainė
(Seimo kanceliarija neatsako už asmeninių Seimo narių svetainių turinį)

Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
  • Seimo Pirmininko pavaduotojas (nuo 2012-11-17)
  • Seimo opozicijos lyderis (nuo 2008-12-09 iki 2009-06-15)
  • Seimo valdyba, Seimo opozicijos lyderis (nuo 2009-05-01 iki 2009-06-17)
  • Seimo valdyba, Seimo opozicijos lyderis (nuo 2008-12-09 iki 2009-04-30)
Seimo komitetuoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000—2004 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996—2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992—1996 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 

Gimė 1951 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje septynių vaikų šeimoje. Tėvai mirę. Mama dirbo mokytoja, tėvas – inžinieriumi.

Nuo 1958 m. mokėsi ir 1969 m. baigė Vilniaus 23-iąją vidurinę mokyklą (dabar – Simono Daukanto gimnazija).

1969–1972 m. tarnavo tarybinėje armijoje Šiaurės laivyne.

Nuo 1974 m. neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

1978 m. įstojo į Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, studijavo politikos mokslus. Šią mokyklą baigė 1982 m.

2004 m. baigė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos magistrantūros studijas.

1972–1978 m. dirbo Paminklų restauravimo treste interjero restauratoriumi.

1982–1985 m. – Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus Lenino rajono komiteto instruktorius, 1986–1990 m. – LKP Centro komiteto Kultūros skyriaus instruktorius.

1988–1990 m. – LKP CK pirmojo sekretoriaus Algirdo Mykolo Brazausko padėjėjas ryšiams su spauda.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputato A. M. Brazausko padėjėjas.

1991–1995 m. redagavo ir leido savaitraštį rusų kalba „Golos Litvy“ („Lietuvos balsas“).

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Ėjo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pareigas, dirbo Užsienio reikalų komitete (1993–1996 m.). Vienas iš Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos (patvirtinta 1996 m.) kūrėjų.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) ir Europos reikalų komitetuose.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos sąrašą. Seime ėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininko, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, buvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.

2002–2004 m. – specialusis Prezidento įgaliotinis deryboms dėl Rusijos Federacijos tranzito į Kaliningrado sritį.

2003 m. suteiktas nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinis rangas.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal A. Brazausko ir A. Paulausko koa­licijos „Už darbą Lietuvai“ sąrašą.

2004–2006 m. – krašto apsaugos ministras tryliktojoje (XXXIV) Vyriausybėje.

2006 m. liepos 6 d. Prezidento dekretu paskirtas Vyriausybės Ministru Pirmininku. Ministrų kabinetui vadovavo nuo 2006 m. liepos mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn.

X Seimo narys. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. birželio mėn. – Seimo opozicijos lyderis.

Buvo TSKP narys. Atgimimo laikotarpiu buvo LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. 1990 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais – savarankiškos LKP CK sekretorius. 1990 m. steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime buvo išrinktas pirmininko pavaduotoju. 1991–1996 m. – LDDP pirmininko pirmasis pavaduotojas, 1993 m. laikinai ėjo šios partijos pirmininko pareigas. 1996–2001 m. – LDDP prezidiumo narys.

2001–2007 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, 2007–2009 m. – LSDP pirmininkas, nuo 2009 m. kovo mėn. – LSDP pirmininko pavaduotojas.

Skaitė pranešimus tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, forumuose, seminaruose, aukštosiose mokyklose. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir užsienio periodinėje spaudoje paskelbė per pusantro tūkstančio publikacijų įvairiomis politikos, visuomenės gyvenimo temomis.

Išleido knygą „Politinės pastabos laikui: straipsniai, apmąstymai, interviu, įspūdžiai“ (Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1995).

Apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, Lenkijos Respublikos Komandoro kryžiumi, Portugalijos Respublikos Didžiuoju kryžiumi, Lenkijos Respublikos nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, suteikti Estijos, Ispanijos, Belgijos, Olandijos valstybiniai apdovanojimai.

 

Pomėgiai – tenisas, knygų skaitymas, žvejyba.

Moka rusų, anglų kalbas.

Žmona Liudmila – akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Vidaus administracijos tarnybos viršininkė.

Turi du vaikus: sūnų Rolandą ir dukrą Dianą.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=117&p_kade_id=6