Apie mus 


Archyvo skyrius yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento padalinys, kaupiantis, tvarkantis, saugantis ir naudojantis Seimo archyvo fondų dokumentus.


Seimo archyve saugomi:

  • Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo fondo ilgo saugojimo dokumentai (1940–1990 m. kovo 9 d.),
  • Lietuvos Respublikos Seimo fondo dokumentai (nuo 1990 m. kovo 10 d.),
  • Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo fondo dokumentai (nuo 1993 m.),
  • Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų B. Genzelio, Č. Juršėno, Č. V. Stankevičiaus ir kitų veiklos dokumentai,
  • 1990 metų Blokados fondo dokumentai (1990-1998 m.),
  • Parlamentinio bendradarbiavimo centro fondo dokumentai (2007–2009 m.),
  • Valstybės įmonės „Greminta“ fondo dokumentai (1992–2009 m.),
  • Fizinių asmenų fondo dokumentai.

Seimo archyvo fonduose yra saugoma:

51 461 popierinių dokumentų byla (33 342 nuolat saugomos bylos, 6 346 ilgai saugomos bylos, 11 773 trumpai saugomos bylos);

272 079 apskaitos vienetai vaizdo ir garso, skaitmeninių dokumentų. Iš jų:

218 129 fotodokumentai (151 296 skaitmeninės fotografijos, 60 987 negatyvai, 5 846 pozityvai);

13 023 garso įrašai;

19 468 vaizdo ir garso įrašai;

21 459 skaitmeninės dokumentų kopijos.

Vaizdo ir garso dokumentai, skaitmeninės dokumentų kopijos įrašytos į 9 943 laikmenas (610 magnetinių juostų, 1 670 audiokasečių, 299 vaizdajuostės, 7 086 kompaktinės plokštelės CD/DVD, 264 skaitmeninės magnetinės juostos LTO (800GB) ir 14 LTO (1,5TB).

Seimo archyve saugomais dokumentais  teisės aktų nustatyta tvarka gali naudotis Seimo nariai, Seimo kanceliarijos tarnautojai ir darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Dokumentai, kurie yra autorių  teisių ir gretutinių teisių objektai, naudojami  autorių  teises ir gretutines teises reglamentuojančių  teisės aktų  nustatyta tvarka. Fizinių asmenų veiklos dokumentai, perduoti į archyvą šalių susitarimu, naudojami, kaip numatyta dokumentų perėmimo ir naudojimo sutartyje.

Archyvo skyrius išduoda patvirtintas archyve saugomų dokumentų kopijas, jų išrašus ir  nuorašus, rengia ir išduoda archyvo pažymas apie darbo stažą ir darbo užmokestį.  Seimo archyve saugomi dokumentai eksponuojami Seimo rūmuose vykstančiose parodose, taip pat Lietuvos  Respublikos atstovybėse užsienyje, spausdinami leidiniuose.

Su Seimo archyve saugomais dokumentais asmenys gali susipažinti Archyvo skyriaus skaitykloje teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymus ir atsiliepimus galima siųsti el. p. archyvas@lrs.lt

 

 

Archyvo skyriaus darbo laikas:  
pirmadieniais – ketvirtadieniais : 8.00 - 17.00 val. 
penktadieniais: 8.00 – 15.45 val.
pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Adresas:
Dokumentų departamento
Archyvo skyrius
Gedimino pr.53 (Seimo III rūmai)
LT-01109 Vilnius
Tel. (8 5) 239 6153; 239 6150
Faks. (8 5) 239 6309
El. p. archyvas@lrs.lt© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5796