PLB Seimai (IX - XV) 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybų Pirmininkai


       Jonas Matulionis 

                                                           

 

Gimė 1898 metų vasario 7 dieną, Žiugždų  kaime, Krokialaukio valsčiuje, Alytaus apskrityje, Lietuvoje. Mirė 1980 metų sausio 24 dieną Toronte, Kanadoje.  PLB  valdybos  pirmasis  pirmininkas (1958 - 1961). 

 

 

 

     Dr. Juozas  Sungaila 

                                                 

 

 Gimė 1919 metų  kovo 19 dieną, Tauragės  apskrityje, Lietuvoje. Mirė 2012 metų vasario 14 dieną  Kanadoje. PLB  valdybos antrasis  pirmininkas (1961-1963).

 

 

 

Juozas  J. Bachunas - Bačiūnas

 

                                              

  

 

Gimė 1893 metų gegužės 24 dieną Jurbarke, Lietuvoje. Mirė 1969 metų sausio 23 dieną  Benton Harbor,  Michigane, JAV. PLB valdybos  trečiasis  (1963 - 1969) ir ketvirtasis (1968 - 1969) pirmininkas.   

 

 

 

                 Stasys  Barzdukas  

     

                                                      

 

 

Gimė 1906 metų balandžio 23 dieną Meškučiuose, Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Mirė 1981 metų rugsėjo 13 dieną  Klyvlende, Ohio JAV.  PLB  valdybos  penktasis pirmininkas  (1969 - 1973). PLB  IV  Seimo 1973 metų  rugsėjo 2 dieną  Vašingtone  išrinktas  Pasaulio  Lietuvių Bendruomenės Garbės pirmininku.

 

 

 

     Bronius  Nainys

 

                                                

 

 

 

Gimė 1920 metų  lapkričio 15 dieną  Grikpėdžiuose, Šiaulių  apskrityje, Lietuvoje. Gyvena  Lemonte, Illinois, JAV.  PLB valdybos šeštasis (1973 -1978) ir dešimtasis pirmininkas (1992 - 1997).  

 

 

 

     Vytautas  Kamantas

 

                                           

 

Gimė  1930 metų  kovo 25 dieną  Macikų kaime, Šilutės  valsčiuje ir apskrityje, Lietuvoje. Mirė 2012 metų balandžio 1 dieną Grand Rapids, Michigan, JAV. PLB  valdybos septintasis (1978 - 1983), aštuntasis (1983 - 1988), vienuoliktasis (1997 - 2000) ir dvyliktasis pirmininkas  (2000 - 2003).

 

 

 

 

  Dr. Vytautas  Bieliauskas

 

                                             

 

Gimė 1920 metų  lapkričio 1 dieną, Marijampolės  apskrityje, Višakio Rūdos valsčiuje, Lietuvoje. Filosofijos daktaras. Mirė 2013 metų balandžio 25 dieną.  PLB  valdybos  devintasis pirmininkas (1988 - 1992). 

 

 

  

Gabrielius Žemkalnis

 

                                                 

 

Gimė 1929 sausio 31 d. Kaune, Lietuvoje. Gyvena Melburne, Australija. PLB valdybos tryliktasis pirmininkas (2003-2006).

 

 

     Regina Narušienė

                                                  

 

Gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune. Advokatė - Juris Doctor. Gyvena Oakwood Hills, Illinois, JAV. PLB valdybos keturioliktoji pirmininkė (2006-2009), penkioliktoji pirmininkė (2009-2012). 

 

 

 

  Danguolė Navickienė 

 

                                      

 

Gimė 1943 m. lapkričio 19 d. Lazdijuose. Matematikė, kompiuterinių sistemų integracijos specialistė. Gyvena Westlake Village, California, JAV. PLB valdybos šesioliktoji pirmininkė (2012-2015).

 

 

 

       Dalia Henke

                                                  

 

 

Gimė 1973 m. spalio 28 d. Klaipėdoje. Gyvena VokietijojeHamburge.  Baigė Verslo vadybą diplomu (magistras) šalia Hamburgo esančioje Nordakademie. PLB valdybos septynioliktoji pirmininkė (2015-2018).

                    

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-10-30


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=483&p_d=27174&p_k=1