Iš renginių 

Baltijos Asamblėjos 20-mečio proga pagerbti prisidėjusieji prie regiono vienybės stiprinimo


2011 m. lapkričio 15 d. pranešimas VIR  

Šiandien, lapkričio 15 d., Seimo parodų galerijoje atidaryta Baltijos Asamblėjos istoriją nuo jos įkūrimo prieš 20 metų iki dabar iliustruojanti fotografijų paroda, kurią parengė Baltijos Asamblėjos sekretoriato darbuotojai.

Parodos atidarymo metu įvyko iškilminga Baltijos Asamblėjos medalių įteikimo ceremonija, kurios metu padėkota asmenims, savo darbais prisidėjusiems prie Baltijos regiono vienybės ir bendradarbiavimo stiprinimo.

Renginį atidarė Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Baltijos Asamblėjos prezidentė ir Estijos Respublikos delegacijos Asamblėjoje pirmininkė Lainė Randjarvė, Lietuvos Respublikos delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Paulius Saudargas bei Latvijos Respublikos delegacijos Asamblėjoje pirmininkas Raimondas Vėjonis.

Medaliai įteikti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Algirdui Vaclovui Patackui, laisvės kovotojai Nijolei Sadūnaitei, Vilniaus universiteto rektoriui prof. habil. dr. Benediktui Juodkai, filosofui, publicistui Arvydui Juozaičiui, prof. habil. dr. Bonifacui Stundžiui, baleto šokėjui Petrui Skirmantui, prof. habil. dr. Alvydui Butkui, prof. habil. dr. Stasiui Vaitekūnui, poetui, eseistui Vladui Braziūnui, kalbininkei, filologijos daktarei Laimutei Baluodei. Už pagalbą užtikrinant sklandų Baltijos Asamblėjos sesijų darbą padėkomis apdovanoti ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojai.  

  Seimo Pirmininkė Irena Degutienė dalyvavo Baltijos Asamblėjos 20-mečiui paminėti skirtoje fotografijų parodoje ir Baltijos Asamblėjos medalių įteikimo ceremonijoje.

Ryšių su visuomene skyrius, tel. 239 6201


Naujausi pakeitimai - 2011-11-15
Lina Žilytė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4465&p_k=1&p_d=117700