Iš renginių 

Seime įvyko tarptautinė konferencija, skirta geoterminės energetikos plėtrai


 

 

 

 

2012 m. kovo 23 d. pranešimas VIR

 

 

 

Kovo 23 d. Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Lietuvos geotermijos asociacija (LGA) surengė konferenciją „Geotermija - Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimas“. Ši konferencija yra Vilniuje vykstančio tarptautinio Geoelec projekto renginio dalis.

Konferencija susidėjo iš trijų dalių. Pirmoje dalyje įvertinta Lietuvos padėtis ir pasiekimai geotermijos srityje, antroje – Europos geoterminės energijos tarybos vadovai supažindino su sekliosios ir giliosios geotermijos plėtra Europos Sąjungoje, o trečioje - Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos atstovai diskusijų metu įvardijo kliūtis, trukdančias geotermijos plėtrai jų valstybėse bei siūlė bendrus galimus sprendimus.

Geotermijos specialistai apgailestavo, kad Lietuvoje iki šiol neįgyvendinama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme įtvirtinta nuostata dėl lengvatinių elektros tarifų taikymo šilumos siurbliams ir prašė Aplinkos apsaugos komiteto, vykdant parlamentinę kontrolę, stebėti tolesnę įstatymo įgyvendinimo eigą.

Prieš renginį įvykusioje spaudos konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Lietuvos geotermijos asociacijos pirmininkas dr. Feliksas Zinevičius, Europos geoterminės energijos tarybos (EGET) prezidentas dr. Burkhard Sanner ir EGET direktorius Philippe Dumas.  Pristatydami kitų ES šalių patirtį panaudojant geoterminę energiją, svečiai be kita ko paminėjo, kad Vokietijos Bundestago pastato šildymui šalia kitų atsinaujinančios energijos rūšių panaudojama ir geoterminė energija, ir pasiūlė pasinaudoti šia patirtimi Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Rasa Matusevičiūtė

tel.(85) 239 6190

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2012-03-23
Laima Šandarienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4465&p_d=122489&p_k=1