Iš komitetų, komisijų 

Kaimo reikalų komitetas – už kiekvienos valstybės apsisprendimą dėl GMO


2015 m. gegužės 20 d. pranešimas VIR

 

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas susipažino su Europos Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sprendimų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) priėmimo proceso peržiūra“ pateiktais Komisijos sprendimų argumentais, kuriais remdamasi Komisija priėmė teisės akto pasiūlymą, t.y. reglamento projektą.

Komiteto nariai  atkreipė dėmesį, kad 2015 m. gegužės 15 d. priimtame komiteto sprendime Nr. 110-S-3 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų auginimo draudimo Lietuvoje“ buvo kreiptasi į Vyriausybę dėl būtinybės įpareigoti atsakingas Lietuvos institucijas, svarstant naujus ES teisės aktų projektus, siekti riboti genetiškai modifikuotų pašarų patekimą į Lietuvos rinką. Posėdyje išreikštas pritarimas EK argumentams keisti sprendimų dėl GMO priėmimo tvarką, t.y. leisti kiekvienai šaliai apsispręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimo savo teritorijoje galimybės.

Komitetas grįš prie šio klausimo svarstymo, kai reglamentas bus priimtas ir Lietuva privalės apsispręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto bei pašarų apribojimo ar uždraudimo.

 

Parengė

Kaimo reikalų  komiteto biuro  patarėja

Gabija Jurgelytė tel. (8 5) 239 6951, el. p. gabija.jurgelyte@lrs.lt

 


Naujausi pakeitimai - 2015-05-20
Asta Markevičienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=157877&p_k=1