Iš plenarinių posėdžių 

Seimas kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl 2006 m. priimtų Konstitucijos 125 straipsnio pataisų


2013 m. lapkričio 7 d. pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

 

Seimas, 64 parlamentarams balsavus už ir 5 susilaikius, ypatingos skubos tvarka priėmė nutarimą "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" (projektas Nr. XIIP-1167(2). Šiuo teisės aktu Seimas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar 2006 m. balandžio 25 d. Seimo priimtas Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. X-572; V.Ž. 2006 Nr. 48-1701) pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką neprieštarauja teisinės valstybės principui, Konstitucijos 69 straipsnio 1 dalies ir Konstitucijos 147 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

„Iniciatyva kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl vienos iš Konstitucijos pataisų atsirado po to kai Seime mes ne taip senai balsavome dėl Konstitucijos 74 straipsnio pataisos ir pirmojo balsavimo metu priėmimo stadijoje buvo pritarta. Atsirado viešai išreikštos abejonės, kad svarstant Konstitucijos pakeitimą Seime projektas negali būti keičiamas. Kritikų nuomone turi būti balsuojama tik dėl tokios redakcijos, dėl kurios kreipėsi ketvirtadalis Seimo narių. Todėl nėra kito būdo kaip patikrinti, tik kreiptis į Konstitucinį Teismą. Bet šis Konstitucijos pataisų projektas dar nėra galutinai priimtas, laukia antrasis balsavimas, reiškia, yra galimybė tikrinti tik kitas Konstitucijos pataisas“, – pristatydamas projektą sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

2006 m. balandžio 25 d. Seimas priėmė Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymą (Nr. X-572; V.Ž. 2006 Nr. 48-1701). Šiuo įstatymu nustatoma:

„1 straipsnis. Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimas

1. Konstitucijos 125 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Konstitucijos 125 straipsnio 3 dalį laikyti 2 dalimi, šioje dalyje po žodžio „įgaliojimus“ įrašyti žodžius „ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus“ ir 2 dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas.““

2005 m. rugsėjo 20 d. Seimui buvo pateiktas toks įstatymo projektas (XP-799):

„1 straipsnis. Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Konstitucijos 125 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

 „Pinigų emisijos teisę turi Lietuvos bankas".“

Šiandien priimtame nutarime teigiama, kad Seimo priimtas Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal turinį iš esmės skiriasi nuo Seimo narių grupės inicijuotojo – buvo panaikinta konstitucinė Lietuvos banko pinigų emisijos teisė ir šios teisės reglamentavimas perkeltas į žemesnės galios teisės aktą – įstatymą.

 

Saulė Eglė Trembo,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)

 


Naujausi pakeitimai - 2013-11-07
Saulė Eglė Trembo


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_k=1&p_d=141605