Iš plenarinių posėdžių 

Seimas 2016-uosius paskelbė Bibliotekų metais


2014 m. gruodžio 16 d. pranešimas VIR

 

Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje ir įvertindamas tai, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais.

Už Seimo nutarimą „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“ (projektas Nr. XIIP-2421(2) balsavo 57 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

Seimas pasiūlė Vyriausybei sudaryti Bibliotekų metų komisiją, kuri iki 2015 m. gegužės 1 d. parengtų ir patvirtintų Bibliotekų metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti. Taip pat priimtu nutarimu pasiūlyta 2016 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Bibliotekų metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

Rimas Rudaitis

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt


Naujausi pakeitimai - 2014-12-17
Rimas Rudaitis


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_d=153698&p_k=1