Iš Seimo valdybos 

Sudaryta darbo grupė Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir šių institucijų funkcijoms peržiūrėti


 

 

2011 m. sausio 31 d. pranešimas VIR

 

 

Seimo valdyba, atsižvelgdama į Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymą,  nusprendė sudaryti darbo grupę Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir šių institucijų funkcijoms peržiūrėti (toliau – darbo grupė): Valentinas Stundys – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas (darbo grupės vadovas); Mantas Adomėnas – Seimo narys; Jurgita Bieliūnienė – Seimo kanceliarijos Švietimo, mokslo ir  kultūros komiteto biuro patarėja; Algimantas Degutis– Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas; Marija Drėmaitė – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja; Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja; Alvydas Jokubaitis – Vilniaus universiteto Tarptautinių  santykių ir politikos mokslų instituto Politikos teorijos katedros vedėjas; Nijolė Laužikienė – kultūros viceministrė; Ina Marčiulionytė – Užsienio reikalų ministerijos   ambasadorė ypatingiems pavedimams; Rimantas Miknys – Istorijos instituto direktorius; Marija Aušrinė Pavilionienė – Seimo narė; Irena Vaišvilaitė – Europos humanitarinio universiteto  prorektorė.

Darbo grupei pavesti parengti ir pateikti Seimo valdybai reikalingų teisės aktų projektus iki 2011 m. gegužės 1 d.

 

 

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene  skyrius, tel. 2396206

 


Naujausi pakeitimai - 2011-01-31
Laima Šandarienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4444&p_d=106990&p_k=1