Posėdžiai 

Birželio 1 d. – nenumatyti Seimo posėdžiai


2010 m. gegužės 31 d. pranešimas VIR

 

Seimo valdyba, vadovaudamasi Seimo statuto 99 straipsniu, nusprendė rytoj, birželio 1 d., surengti nenumatytus Seimo posėdžius. Rytinio posėdžio pradžia – 10 val., vakarinio – 15 val.

 

Pagal Seimo statutą nenumatytas Seimo posėdis turi būti surengtas, jeigu to raštu reikalauja Respublikos Prezidentas, ne mažesnė kaip 1/3 visų Seimo narių grupė, Seimo valdyba, o Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais – Seimo Pirmininkas. Nenumatytame Seimo posėdyje svarstomi tik tie klausimai, kuriuos pateikia posėdžio iniciatoriai.

 

Nenumatytų plenarinių posėdžių metu planuojama svarstyti šiuos klausimus:

 

1. Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-394).

2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 7, 10, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XIP-1703(2).

3. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1, 4, 16, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-2144).

4. Mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-2149).

5. Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1113).

6. Pilietybės įstatymo projektas (Nr. XIP-353(2).

7. Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-2108(2).

8. Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1455(3).

9. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1192 ir 229 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1456(2).

10. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-2070).

11. Vietos savivaldos įstatymo 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (Nr. XIP-578).

12. Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-957(3).

13. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41 ir 46 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1390).

14. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1921).

15. Teismo ekspertizės įstatymo 3, 4, 6, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XIP-1500).

16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 11, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 51, 53, 57, 61, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 87, 93, 105, 106, 107, 110, 118, 119, 121, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 142, 155 ir 157 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XIP-1929).

17. Viešojo administravimo įstatymo 2, 4, 41, 6, 7, 8, 11, 14, 23, 24 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIP-1834).

18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIP-1835).

19. Valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31, 301, 302 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIP-2014).

20. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narių paskyrimo“ projektas (Nr. XIP-355(3).

21. Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas (Nr. XIP-1298).

22. Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos Gruzijoje“ projektas (Nr. XIP-1918).

23. Seimo nutarimo „Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2008 metų ataskaitos“ projektas (Nr. XIP-574).

24. Seimo nutarimo „Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2009 metų ataskaitos“ projektas (Nr. XIP-2066).

25. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ papildymo projektas (Nr. XIP-2142).

26. Lygių galimybių kontrolieriaus 2008 metų ir 2009 metų veiklos ataskaita.

 

Rimas Rudaitis,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. 239 6132)


Naujausi pakeitimai - 2010-05-31
Rimas Rudaitis


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4400&p_d=99537&p_k=1