Pasaulio valstybių vadovų pareiškimai 

Danijos parlamento pirmininko H.P.Clausen laiškas (anglų k.)
Gruzijos TSR Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis (rusų k.) 1991-02-07
Gruzijos TSR Aukščiausiosios Tarybos užuojauta (rusų k.)
Islandijos Premjero S.Hermannson'o laiškas (anglų k.)
Karelijos ATSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo užuojauta (rusų k.) 1991-01-18
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas (rusų k.)
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Jungtines Tautas (rusų k.) 1991-01-15
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į karininkus ir kareivius (rusų k.) 1991-01-15
Leningrado miesto Liaudies deputatų tarybos prezidiumo pareiškimas (rusų k.) 1991-01-15
Liuksemburgo deputatų rūmų pirmininkės E.Hennicot-Schoepges pranešimas (prancūsų k.) 206 kB
Modenos provincijos prezidento Giorgio Baldini telegrama (italų k.)
Moldovos TSR Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas (rusų k.) 182 kB
Moldovos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas (rusų k.) 1991-01-16
Prancūzijos Prezidento F.Mitterrand'o laiškas (prancūzų k.)
RTFSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko Boriso Jelcino kreipimasis į kariškius (vertimas lietuvių k.)
Armėnijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos telegrama (rusų k.)
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas (rusų k.)
Gruzijos Aukščiausiosios Tarybos laiškas ir telegrama (rusų k.)
Slovėnijos Respublikos Asamblėjos nuomonė apie 1991 m. sausio įvykius Baltijos šalyse (anglų k.)
Islandijos užsienio reikalų ministerijos telegrama (anglų k.) 1991-02-12
TSRS Prezidento M.Gorbačiovo telegrama (rusų k.) 1991-01-10
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4097&p_k=1