Archyvo skyrius 


Darbo telefonas:  2396154
Darbo faksas:  2396309
Padalinio el. p.: archyvas@lrs.lt

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas
Vida
KIŠŪNIENĖ 
Skyriaus vedėja 3-006
 
2396153
 
vida.kisuniene@lrs.lt
 
Rasa
NARBUTAITĖ 
Vyriausioji specialistė 3-005
 
2396856
 
rasa.narbutaite@lrs.lt
 
Eimantas
GRAUŽINIS 
Vyresnysis specialistas 3-009
 

 
eimantas.grauzinis@lrs.lt
 
Rita
JAKAVONIENĖ 
Vyresnioji specialistė 3-004
 
2396889
 
rita.jakavoniene@lrs.lt
 
Lina
KULIKAUSKIENĖ 
Vyresnioji specialistė 3-002
 
2396573
 
lina.kulikauskiene@lrs.lt
 
Irena
LAUKIONYTĖ 
Vyresnioji specialistė 3-007
 
2396122
 
irena.laukionyte@lrs.lt
 
Danutė
SKARDŽIŪTĖ 
Vyresnioji specialistė 3-009
 
2396155
 
danute.skardziute@lrs.lt
 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=3