SEIMO KANCELIARIJA 

Seimo kancleris
Kanceliarijos struktūra 190 kB
Kontaktai
Kanceliarijos nuostatai
Seimo kanceliarijos investavimo prioritetai
Seimo kanceliarijos strateginiai veiklos planai
Seimo kanceliarijos metų veiklos ataskaitos
Seimo kanceliarijos parengti valstybės projektai, finansuojami ES lėšomis
Priėmimo skyrius
Gyventojų priėmimas
Laiškas Seimui
Asmenų prašymų ir iš institucijų gautų raštų registravimo, nagrinėjimo, asmenų priėmimo ir jų aptarnavimo Seimo kanceliarijoje taisyklės
Konkursai ir atrankos į laisvas pareigas
Viešieji pirkimai

 

1. Seimo veiklą užtikrina ir Seimo narių buities klausimus sprendžia Seimo kanceliarija. Seimo kanceliarija veikia pagal Seimo valdybos patvirtintus nuostatus.

2. Seimo kanceliarija yra valstybės įstaiga. Ji turi juridinio asmens teises, atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

3. Seimo kanceliarija valstybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka.

4. Seimo kanceliarijai vadovauja Seimo kancleris.

5. Seimo kanceliarija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

(Seimo Statuto 79 straipsnis)

 

 

Adresas: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.
Priėmimo skyriaus tel. (8 5) 239 6060, faks. (8 5) 239 6289, el. p. priim@lrs.lt
Biudžetinės įstaigos kodas 188605295.© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1