Naujienos 

   Nuo 2018-08-01 įsigaliojo šie įstatymai:
 1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 4, 98 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 381 straipsnio pakeitimo įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 28 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 papildymo 40-2 straipsniu įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 pakeitimo įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
 8. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
 9. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymas
 10. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
 11. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
 12. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
 13. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymas
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3985&p_k=1&p_b=3984&p_k=1&p_a=17