Narkomanijos prevencijos komisija 

 Vardas, pavardėPareigos

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3327&p_k=1