IV Seimas (1936–1940) 

IV Seimo nariai. Pastaba. Seimo narių biografijos rengiamos.

IV Seimas

1938 m. gruodžio 12 d. Respublikos Prezidentas vyksta prisiekti IV Seimui.

Išrinktas 1936 m. birželio 10 d. pagal 1936 m. rinkimų įstatymą. Kandidatus siūlė tik apskričių ir miestų tarybos. Organizuotos politinės jėgos rungtis dėl vietų parlamente neturėjo teisės. Išrinkti 49 atstovai.  Pirmininkas - Konstantinas Šakenis.

Pirmasis iškilmingas posėdis įvyko 1936 m. rugsėjo 1 d. Tarp Seimo narių nebuvo moterų.

1928 m. Konstitucija, 1938 m. Konstitucija ir IV Seimo statutas ribojo parlamento funkcijas. Įstatymų leidybos funkciją galėjo vykdyti ir Prezidentas.

Nuveikti darbai:

  • Formaliai svarstė ir priėmė 1938 m. valstybės Konstituciją.
  • Svarstydamas ir kritikuodamas įstatymų projektus, prisiėmė atsakomybę už aktualius vidaus ir tarptautinius klausimus.

1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavo Lietuvos nepriklausomą valstybę. IV Seimas sovietų valdžios buvo paleistas 1940 m. liepos 1 d.© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=282&p_k=1