Renginiai 

Seime – tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“


 

 

 

2013 m. lapkričio 22 d. pranešimas VIR

 

 

Lapkričio 29 d. Seime vyks tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“ (III r. Konferencijų salėje). Pradžia – 10 val.

Konferencija rengiama tuo metu, kai visame pasaulyje minimas 16 dienų laikotarpis, skirtas kovai su smurtu prieš moteris. Jis prasideda lapkričio 25-ąją – Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, ir tęsiasi iki gruodžio 10-osios – Tarptautinės žmogaus teisių dienos.

Kalbant apie smurtą, nesvarbu, ar tai būtų smurtas prieš moteris, vaikus ar vyrus, visuomenė yra dirbtinai supriešinta. Neretai teigiama, kad puoselėjantieji tradicines vertybes, siekiantieji stiprinti santuoką bei šeimą, smurtą laiko normaliu, įprastu dalyku. Akivaizdu, kad toks požiūris neatitinka realybės. Smurtinis asmeninių ir tarpusavio santykių problemų sprendimo būdas yra nepateisinamas. Tačiau vien pripažinti smurto egzistavimą nepakanka. Siekiant sumažinti smurto mastus, reikia pašalinti smurtą sukeliančias priežastis.

Renginyje bus aptariamos smurto kilmės priežastys asmens ir visuomenės lygmeniu, išryškinant dabartinį Lietuvos kontekstą bei atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį. Taip pat bus siekiama atskleisti, kad egzistuoja konkretūs veiksmingi būdai smurto priežastims – o ne vien pasekmėms! – įveikti, kuriuos jau šiandien galima taikyti tiek individualiame darbe, tiek valstybės mastu, siekiant konstruktyvaus piliečių sambūvio bei visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

Sveikinimo žodį tars renginio globėja – Seimo narė, TS-LKD Moterų bendruomenės pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

Konferenciją pradės pranešėja iš Italijos – klinikinė psichologė, turinti ilgametės darbo su vaikais, paaugliais ir šeimomis patirties dr. Anna Campiotti Marazza. Savo pranešime „Asmens orumo krizė, kaip smurtą sukeliantis veiksnys" ji tvirtins, kad kasdien, kiekviename santykyje, susiduriame su tokiais dalykais, kaip asmens vertė ir pagarba žmogaus orumui. Jos teigimu, smurtas ir kito išnaudojimas kelia pavojų ne tik kitiems, bet ir savo asmeniui. Kodėl žmogus problemas sprendžia smurtu? Šiandienio mokslo įžvalgos ir geroji praktika teigia, kad viena pagrindinių smurto kilimo priežasčių asmens lygmenyje yra žmogiškojo orumo jausmo praradimas.

Konferencija bus puiki proga susipažinti su 5 metus (2008–2012 m.) Lietuvoje vykdyto tyrimo rezultatais. Dr. Edita Dereškevičiūtė, Žmogaus studijų centro direktorė, „Psichologijos akademijos“ organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė savo pranešime „Lietuvos susinaikinimo fenomenas. Ar galime pasikeisti?“ konstatuos, kad lietuviai – „juodųjų rekordų“, susijusių su savižala ir stresu čempionai. Svarstydama, kokios yra bendros, sisteminės šio reiškinio priežastys, ji pristatys tyrimo rezultatus. Tyrėjai siekė išnagrinėti Lietuvos žmonių emocinės būklės pokyčius ir bendras tendencijas. Tyrime atskleidžiamos apsinuodijimo alkoholiu, savižudybių ir kitokio elgesio, kuriuo žmogus sąmoningai kelią pavojų savo sveikatai, tendencijos Lietuvoje bei jų sisteminės priežastys. Be abejo, save žalojantis elgesys turi akivaizdžių sąsajų su smurtu. Nušviečiant situaciją Lietuvoje, galbūt atsiskleis, jog visuomenėje yra sukurtas kontekstas, provokuojantis tam tikrą smurto lygį.

VDU Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Birutė Obelenienė skaitys pranešimą „Priverstinio pasirinkimo ir smurto realybė, pridengta teisės rinktis retorika". Šiandien vis labiau ryškėja tendencija beatodairiškai gyventojų skaičiaus augimo ribojimą sieti su žmogaus teisių problematika. Pranešime bus siekiama atskleisti tokių sąsajų padarinius, nušviesti šiandieninės defamilizacijos ir defeminizacijos procesų tamprų ryšį su depopuliacijos politika ir nauja smurto rūšimi.

Konferenciją baigs gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pristatys Arūnas Kuras, psichologas psichoterapeutas, VšĮ „Vyrų krizių ir informacijos centras" direktorius, Dovilė Bubnienė, psichologė, Kauno apskrities vyrų krizių centro direktorė,  Rasa Pietarienė, VšĮ „Šeimos santykių institutas" psichologė, dr. Dalia Puidokienė, psichoterapeutė, VšĮ "Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras" direktorė.

Konferenciją organizuoja VšĮ „Šeimos institutas“, VšĮ „Sotas“ ir VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“.

 

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto puslapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime.

 

Renginio programą rasite čia (http://www.seimos.org/konferencija2013.pdf).

 

 

Daugiau informacijos:

Jolanta Misienė, Seimo narės V. Aleknaitės-Abramikienės padėjėja (tel. (8 5) 239 6983)

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2013-11-22
Laima Šandarienė


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_k=1&p_d=142395