Renginiai 

Knygos „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“ pristatymas


 

 

2012 m. kovo 7 d. pranešimas VIR

 

Kovo 9 d. 14 val. Seimo Europos informacijos biure (III r.) bus pristatyta Aurelijos Davydavičienės sudaryta knyga „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“.

2009–2011 m. Lietuvoje ir Pasaulio lietuvių bendruomenėse vyko Lietuvos vardo minėjimo 1000-mečiui skirta pilietinė akcija „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“, kuriai pritarė Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo direkcija. Akciją vykdė VšĮ Sveikatos centras „Amžinoji sandora“ (Kaunas). Akcijos tikslas buvo paskatinti žmones parašyti tūkstantmetei Lietuvai vilties ir meilės laiškus, išreikšti savo linkėjimus, stiprinančius Lietuvos žmonių vienybę, Tėvynės meilę, tikėjimą Lietuvos ateitimi. Už akcijos idėją jos sumanytojai gavo Popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą.

Akcijos rezultatas – išleista vilties ir meilės laiškų knyga. Tai – šviesių Lietuvos žmonių nuotaikas, lūkesčius ir istorinę atmintį atspindintis 368 puslapių leidinys. Jame per 1000 laiškų, kuriuos atsiuntė visų visuomenės grupių bei sluoksnių atstovai ir įvairios organizacijos ir bendruomenės. Tarp jų – iškilūs politikai,  savivaldybių merai ir darbuotojai, menininkai, valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos, verslininkai, švietimo ir kultūros įstaigos, sporto ir meno kolektyvai, medikai, jaunimas, šeimos, moksleiviai, užsienyje gyvenantys lietuviai (30 bendruomenių). Jauniausiajam akcijos dalyviui buvo 1-eri, o vyriausiam – 96-eri metai. Knygos globėja – Kultūros ministerija.

 Knygoje įamžinti ir svarbiausi 2009 m. įvykiai, skirti Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui. Tai – Dainų Šventė „Amžių sutartinė“, „Tūkstantmečio Odisėjos“ žygis su šūkiu „Vienas vardas – Lietuva“, Žolinčių akademijos Lietuvos vardo tūkstantmečio takelis, išaustas iš 1000 augalų, Jungtinio sveikatos klubo narių 1000 km bėgimas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui, ir kiti.

Renginio iniciatorė – Seimo narė Vincė Vaidevutė  Margevičienė.

 

 

Renginio organizatorių informacija


Naujausi pakeitimai - 2012-03-07
Valdas Sinkevičius


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=121564&p_k=1