Tarptautiniai ryšiai 

Seimo Pirmininkė I. Degutienė ES parlamentų pirmininkams pristatė Lietuvos poziciją dėl veiksmingos parlamentinės kontrolės bendros užsienio, saugumo ir gynybos srityse


2011 m. balandžio 4 d. pranešimas VIR

 

Briuselyje (Belgijos Karalystėje) Europos Sąjungos narių parlamentų vadovų konferencijoje dalyvaujanti Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pristatė Lietuvos poziciją dėl bendros Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos parlamentinės priežiūros.

 

Seimo Pirmininkė pažymėjo, kad Lietuvos pozicija dėl nacionalinių parlamentų tolimesnio bendradarbiavimo Europos užsienio ir saugumo politikos bei saugumo ir gynybos politikos srityse remiasi bendru atsakingų Seimo komitetų sprendimu. Šis sprendimas iš esmės remia Jungtinės Karalystės poziciją dėl bendros ES užsienio ir saugumo politikos parlamentinės priežiūros.

 

„Parlamentų pirmininkų konferencija galėtų pavesti Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijai (COSAC) pradėti organizuoti tarpparlamentines konferencijas, skirtas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimų svarstymams, nes Lisabonos sutarties protokolas suteikia šiai konferencijai teisę organizuoti tarpparlamentines konferencijas konkrečiais, ypač bendros užsienio ir saugumo politikos, klausimais“, – sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė pabrėžė, kad veiksmingai parlamentinei kontrolei nereikia steigti specifinių naujų struktūrų ir paragino geriau išnaudoti jau veikiančias bendras ES valstybių narių parlamentines institucijas.

 

„Bendros užsienio ir saugumo politikos svarstymai turėtų būti rengiami sujungus šiuo metu atskirai veikiančias Užsienio reikalų komitetų pirmininkų konferenciją (COFACC) ir Gynybos reikalų komitetų konferenciją (CODAC) į vieną bendrą tarpparlamentinę konferenciją“, – sakė I. Degutienė.

 

Lietuvos parlamento vadovė išsakė Lietuvos poziciją, kad tokioje konferencijoje visus parlamentus – nacionalinius ir Europos Parlamentą – turėtų atstovauti ne daugiau kaip 6 parlamentarai, ir šis skaičius turėtų būti vienodas visoms atstovaujamoms institucijoms. Seimo Pirmininkė taip pat pasiūlė suteikti stebėtojų statusą ES šalims kandidatėms ir pasiūlė sukurti mechanizmą, pagal kurį europietiškos NATO šalys, kurios nėra ES narės, irgi būtų efektyviai įtrauktos į tokios tarpparlamentinės konferencijos veiklą.

 

„Europos Sąjungai pirmininkaujančio Trejeto valstybių narių nacionaliniai parlamentai būtų atsakingi už kiekvienos tarpparlamentinės konferencijos surengimą savo valstybėje narėje ir jos darbotvarkės parengimą. Diskusijoms pirmininkautų ES valstybės narės nacionalinio parlamento, kuriame rengiama tarpparlamentinė konferencija, delegacijos narys, kuris parengtų apibendrinančias išvadas ir jas pristatytų COSAC‘ui“, – sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė taip pat pasiūlė tarpparlamentinės konferencijos posėdžius rengti ne rečiau kaip kartą per pusmetį bendradarbiaujant COSAC sekretoriatui, ES pirmininkaujančio Trejeto nacionalinių parlamentų atstovams ir šių parlamentų nuolatiniams atstovams Europos Sąjungoje.

 

ES parlamentų pirmininkai Briuselyje vykstančioje konferencijoje rytoj planuoja diskutuoti apie finansų krizę Europoje ir jos poveikį nacionaliniams biudžetams bei euro stabilumą.

 

Į Vilnių Seimo Pirmininkė grįš antradienį vakare.

 

Seimo Pirmininkės sekretoriatas

 

Seimo Pirmininkės patarėjas Juozas Ruzgys, tel. 239 6023, 8 698 42073

 


Naujausi pakeitimai - 2011-04-04
Artūras Zeleniakas


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2002&p_d=109329&p_k=1