Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai 

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas


-->

***

 

416 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme pažeidimas –

            užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.

            Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmoje dalyje numatytus pažeidimus, -

            užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ir jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

***

           

1875 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas

            Nepateikimas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimu informacijos, dokumentų ir medžiagos, būtinos Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų funkcijoms atlikti, atsisakymas paaiškinti, taip pat kitoks trukdymas įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnams įstatymo suteiktas teises –

            užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

            Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmoje dalyje numatytus pažeidimus,

            užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

***

 

2476 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nagrinėja šio kodekso 416 ir 1875 straipsniuose numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas.

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius.

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2002-08-06


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317