PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL "PASAULIO LIETUVIS" LEIDYBOS


 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL „PASAULIO LIETUVIS“ LEIDYBOS

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas įpareigoja PLB Valdybą toliau tęsti žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidybą.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159737&p_k=1