PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL PROFESINĖS VEIKLOS LIETUVOJE


 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

 DĖL PROFESINĖS VEIKLOS LIETUVOJE

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas:

pastebėdamas, kad viena iš kliūčių sugrįžti į Lietuvą arba palaikyti su ja glaudų ryšį to norintiems užsienio lietuviams yra galimybių trūkumas susirasti darbą Lietuvoje;

pažymėdamas, kad Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vykdoma stažuočių ir praktikų programa užsienio lietuviams yra aktyviai ir sėkmingai išnaudojama

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaryti ir plėsti galimybes užsienio lietuviams atlikti praktiką ir stažuotes Lietuvos Respublikos valstybės institucijose bei įmonėse ir įsitraukti į jų profesinę veiklą kitomis formomis ir būdais.

 

 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159736&p_k=1