PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL KOMUNIKACIJOS


 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL KOMUNIKACIJOS

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas

 pažymėdamas, kad egzistuoja daug atskirų regioninių arba vietinių komunikacijos priemonių – naujienų portalų, laikraščių, žurnalų, naujienlaiškių – ir, kad lietuvių bendruomenei, norinčiai efektyviai ir tikslingai informuoti visuomenę apie savo veiklą, sudėtinga išsirinkti tinkamus kanalus;

pastebėdamas, kad nors einama teisinga linkme, vis dar nėra vieningos platformos, kurioje būtų galima vienoje vietoje rasti visas svarbiausias pasaulio lietuviams naujienas:

ragina PLB Valdybą sukurti vieningą komunikacijos platformą informacijos sklaidai tarp pasaulio lietuvių bendruomenių.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159735&p_k=1