PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTUOSE


 
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTUOSE

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Seimas

suprantantis,  kad lietuvių kalba yra labai sena bei unikali ir turi būti ginama nuo svetimų  asmenvardžių, vietovardžių bei vandenvardžių ir niekas neturi teisės kėsintis į tradicinį nepriklausomos Lietuvos vardyną;

įsitikinęs, kad projektas „Dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas nr, XIIP-1653(2)“ prieštarauja Valstybiniam lietuvių kalbos įstatymui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai;

ragina Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti šiam projektui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159733&p_k=1