PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL BALSAVIMO AKTYVUMO


 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL BALSAVIMO AKTYVUMO

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

 

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas

 

pažymėdamas, kad dalyvavimas valstybės rinkimuose yra reikšmingas ryšio su savo Tėvyne ženklas;

 

ragina Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybą bei šalių bendruomenes skatinti užsienio lietuvius aktyviai dalyvauti Lietuvos rinkimuose.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159724&p_k=1