PLB XV Seimo rezoliucijos 

DĖL BALSAVIMO INTERNETU


 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XV SEIMO

REZOLIUCIJA

DĖL BALSAVIMO INTERNETU

2015 m. liepos 17 d.

Vilnius

Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas

pabrėždamas, kad balsavimas internetu turi potencialą itin reikšmingai palengvinti užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos rinkimuose ir balsavimuose dėl referendumų;

atkreipdamas dėmesį, kad šiuo metu nepatenkinamai įgyvendinama lygi rinkimų teisė, įtvirtinta Konstitucijos 55, 78 ir 119 straipsniuose, nes užsienio lietuviams nesudarytos vienodos sąlygos dalyvauti LR rinkimuose, kaip ir Lietuvoje gyvenantiems LR piliečiams;

teigdamas, kad balsavimo internetu įgyvendinimas sustiprintų ir realiai įgyvendintų lygią rinkimų teisę:

ragina artimiausiu metu, užtikrinus tinkamas saugumo priemones, įgyvendinti balsavimą internetu, leidžiant balsuoti užsienio lietuviams;

skatina užtikrinti, kad balsavimas internetu būtų patogus ir lengvas naudoti užsienio lietuviams. Tam būtina įgyvendinti kuo įvairesnes ir užsienio lietuviams prieinamas tapatybės nustatymo formas. Reikia atsižvelgti į tai, kad:

a)      tapatybės nustatymo naudojantis asmens tapatybės kortele ir kortelių skaitytuvu nepakanka, nes šis būdas reikalauja turėti papildomą įrenginį;

b)      tapatybės nustatymas mobiliuoju parašu tinkamas tik tuo atveju, jei būtų sudaryta galimybė identifikuotis naudojantis kitų šalių mobiliųjų operatorių teikiamomis mobiliojo parašo paslaugomis;

c)      nuolat vystomos alternatyvios tapatybės nustatymo priemonės, kurios turėtų būti diegiamos balsavime internetu.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimo Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė                 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2015-07-20


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=10314&p_d=159721&p_k=1