Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę  

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=9767