Regionų plėtros koordinavimo stebėsenos parlamentinė grupė 

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=9705