Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo narei Neringai VENCKIENEI pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=9636