Redakcijos Komisija  


1.       Kazimieras Steponas Šaulys (Krikščionių demokratų blokas) 

 

2.       Antanas Tumėnas (Krikščionių demokratų blokas) 

 

3.       Antanas Milčius (Krikščionių demokratų blokas) 

 

4.       Petras Ruseckas (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos blokas)

 

5.       Matas Untulis (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos blokas)

 

6.       nuo soc. demokr. —

 

7.       Vladas Požėla (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija)

 

8.       Simonas Rozenbaumas (Žydų frakcija)

 © Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=7332