Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo 157 ir 158 priemonių, susijusių su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu, vykdymo eiga 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=5627