Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija 


 

 Vardas, pavardė

Pareigos

Laima
MOGENIENĖ  

Komisijos pirmininkė 

Irena
DEGUTIENĖ  

Komisijos narė 

Virginija
BALTRAITIENĖ  

Komisijos narė 

Vaclovas
KARBAUSKIS

Komisijos narys 

Arminas
LYDEKA  

Komisijos narys 

Gintautas
MIKOLAITIS  

Komisijos pirmininko pavaduotojas 

 

Dalia
TEIŠERSKYTĖ  

Komisijos narė 

Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ  

Komisijos narė 

Dalia
PUŠKORIENĖ

 

Komisijos pirmininkė nuo PLB
(JAV LB)

Irena
GASPERAVIČIŪTĖ

Komisijos pirmininkės pavaduotoja nuo PLB
(Lenkijos LB)

Aurelija
GORIS-NORIENĖ
 

Komisijos narė  nuo PLB
(Belgijos LB)

Romualdas
KAŠUBA

Komisijos narys nuo PLB
(JAV LB)

Joana
KURAITĖ

Komisijos narė nuo PLB
(Kanados LB)

Jadvyga
KURŠELIENĖ

Komisijos narė nuo PLB
(Austrijos LB)

Rimtautas
MARCINKEVIČIUS
Komisijos narys nuo PLB
(JAV LB)

Angelė
NELSIENĖ

Komisijos narė nuo PLB
(JAV LB)

Antanas
RASIULIS

Komisijos narys nuo PLB
(Rusijos LB)

Elona
VAIŠNIENĖ

Komisijos narė nuo PLB
(JAV LB)© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=5418