Bibliografija 


Adamkus, Valdas

Penkeri darbo metai : kalbos, interviu, laiškai / Valdas Adamkus. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2002 (Vilnius : Vilspa). - 495, [1] p., [24] iliustr. lap. : 22 cm. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-429-85-2 .

P. 336, 337-340, 408-409, 410-413.

Atgimusi Lietuva, 1990-2000 = Rebirth of Lithuania, 1990-2000 / sudarytojas Stanislovas Balčiūnas ; [vertėja Sigita Šležienė]. - Vilnius : R. Šlajaus firma "Baltijos pranešimai", 2001 (Vilnius : UAB "Logotipas" sp.). - 351, [1] p. : iliustr. ; 31 cm. - Gretut. tekstas liet., angl. - Turinyje aut.: Aleksandras Abišala, Petras Adlys, Kęstutis Auryla, Algimantas Bakutis, Stanislovas Balčiūnas, Kęstutis Bartkevičius, Jonas Biržiškis, Kazys J. Bobelis, Alvidas Čapas, Antanas Rimvydas Čaplinskas, Valdas Gilys, Gediminas Grybauskas, Gediminas Ilgūnas, Jonas Juchnevičius, Česlovas Juršėnas, Ingrida Korsakaitė, Tomas Kučinskas, Rimas Kurtinaitis, Vytautas Landsbergis, Česlovas Laurinavičius, Arvydas Matulionis, Alvydas Medalinskas, Juozas Mikutavičius, Juozas Olekas, Romas Pakalnis, Rolandas Paksas, Artūras Paulauskas, Eduardas Plauška, Kazimiera Danutė Prunskienė, Alvydas Pumputis, Edmundas Rimša, Viktoras Rinkevičius, Jonas Sąlyga, Jonas Sirvydis, Mindaugas Stankevičius, Gintautas Surgailis, Viktoras Ševaldinas, Albertas Šimėnas, Adolfas Šleževičius, Gediminas Vagnorius, Valerijonas Valickas . - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-9312-7-4 (įr.)

P. 42 - 51

Bauža, Česlovas

Lietuvos valstybingumas XX amžiuje : atkūrimas ir tęstinumas / Česlovas Bauža, Petras Setkauskis ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : VU l-kla, 2002 (Vilnius : VU l-klos sp.). - 195, [1] p. ; 20 cm. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9986-19-491-1

P. 179 – 181.

Brazauskas, Algirdas

Penkeri Prezidento metai : įvykiai, prisiminimai, mintys / Algirdas Brazauskas. - Vilnius : Pradai, 2000 (Klaipėda : Klaipėdos rytas). - 571, [1] p. : iliustr. ; 26 cm. - Asmenvardžių r-klė: p. 553-566. - Tiražas [2400] egz. - ISBN 9986-943-65-5 (įr.)

P. 136, 210-212, 241, 249 , 252, 309 , 385 ir kt.

Bičkauskas, Egidijus

Pasirinkimas : politiko autobiografija / Egidijus Bičkauskas. - Vilnius : G. Arbačiausko įm., 2000 (Vilnius : Spauda). - 224 p. : iliustr. ; 24 cm. - Su aut. autogr.

P. 132

 

 

Darbai ir dienos : Acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni -. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla -. ISSN 1392-0588

[T.] 30 : Lietuva diplomatijos kuluaruose. - 2002.- 344, [3] p., [3] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr., rankr. iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale.

 

Išvien : Baltijos Valstybių Taryba : 1990-1992 m. dokumentai / [sudarė ir spaudai parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų skyrius]. - Vilnius : Valstybės žinios, 1997. - 95, [1] p. - ISBN 9986-18-017-1

P. 15 – 19 ir kt.

Krupavičius, Algis

Lietuva kelyje į demokratiją : (Politolog. studija) / Algis Krupavičius ; KTU. - Kaunas : Technologija, 1992. - 114 p.

Apie Lietuvos  Nepriklausomybės akto pripažinimą, p. 91 – 104.

Kunca, Jonas

Laisvės žingsniai : Lietuva iki ir po Kovo 11-osios  : publicisto mintys / Jonas Kunca. - Vilnius : Pradai [i.e. Bendros įm. UAB "Litimo" l-kla], 2000 (Vilnius : BĮ UAB "Litimo" sp.). - 495, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-401-56-7

P. 252- 253, 285-291, 302-304, 307-309.

Kuzmickas, Bronislovas

Išsivadavimas : užsienio politikos epizodai, 1988-1991 : atsiminimai / Bronislovas Kuzmickas. - Vilnius : Apostrofa, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 230, [2] p. : iliustr. ; 20 cm. - Santr. angl. - Asmenvardžių r-klė: p. 225-231. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9955-605-23-5

P. 202-210

Landsbergis, Vytautas

Lūžis prie Baltijos : politinė autobiografija / Vytautas Landsbergis. - Vilnius : Vaga, 1997. - 338, [3] p. : iliustr. - ISBN 5-415-00533-1

P. 254 – 296

Landsbergis, Vytautas

Sunki laisvė : 1991 m. ruduo-1992 m. ruduo / Vytautas Landsbergis. - Vilnius : Vaga, 2000. - 3 kn. : iliustr. ; 23 cm. - Su aut. autogr. (LNB: LAK2802). - ISBN 5-415-01529-9

Kn. 3 : Išvesti Rusijos kariuomenę ; Atvirame pasaulyje ; Lyg ir godos. - 2000 (Vilnius : UAB "Sapnų sala"). - 383, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 5-415-01528-0

 

 

Landsbergis, Vytautas

Laisvės byla, 1990-1991 : kalbos, pranešimai, užrašai, laiškai, pokalbiai,
interviu, įvairūs dokumentai / Vytautas Landsbergis. - Vilnius: Lietuvos
aidas, 1992. - 349 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

Lietuvos diplomatija XX amžiuje : Lietuvos diplomatinės tarnybos 80-mečiui ir Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo 100-osioms gimimo metinėms skirtos konferencijos pranešimai / Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos istorijos institutas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ; [sudarytojai Vytautas Žalys, Raimondas Lopata, Česlovas Laurinavičius]. - Vilnius : Vaga, [2000] (Kaunas : Spindulys). - 292, [2] p., [8] iliustr. lap. : portr. ; 25 cm. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale. - Asmenvardžių r-klė: p. 285-291. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-415-01494-2 (įr.)

 

Lietuva pasaulio galingųjų akiratyje, 1988-1991 : nepriklausomybės atkūrimo užkulisiai žymiausių politikų memuaruose / [sudarytojas Justas Vincas Paleckis] ; redakcinė kolegija: Česlovas Juršėnas … [et al.]. - Vilnius : Algimantas, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 366, [2] p. ; 25 cm. - Aut.: Dagas Sebastianas Ahlanderis, Žakas Atali, Vadimas Bakatinas, Džeimsas A. Beikeris, Valerijus Boldinas, Džordžas Bušas, Anatolijus Černiajevas, Rolanas Diuma, Ufė Elemanas-Jensenas, Robertas M. Geitsas, Hansas Dytrichas Genšeris, Michailas Gorbačiovas, Andrejus Gračiovas, Daglas Ričardas Herdas, Dainis Ivanas, Aleksandras Jakovlevas, Dimitrijus Jazovas, Sandra Kalnietė, Mauno Koivistas, Helmutas Kolis, Vladimiras Kriučkovas, Jegoras Ligačiovas, Anatolijus Lukjanovas, Vadimas Medvedevas, Džekas Metlokas, Kazimieras Motieka, Justas Vincas Paleckis, Valentinas Pavlovas, Tagas G. Petersonas, Arnoldas Riutelis, Nikolajus Ryžkovas, Brentas Skaukroftas, Georgijus Šachnazarovas, Margaret Hilda Tečer, Petras Vaitiekūnas, Valentinas Varenikovas. - Su J.V. Paleckio autogr. L. Noreikai (LNB: LAK4993//05/18226). - Bibliogr. išnašose. - Įvykių ir asmenvardžių r-klės / sudarė Jurgis Gurstis, Juras Požela, p. 356-366. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-509-73-4 (įr.)

 

Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988-1991 metais / [Arvydas Anušauskas, Juozapas Romualdas Bagušauskas, Česlovas Bauža (atsakingasis redaktorius), Danutė Blažytė, Vitalija Ilgevičiūtė, Vanda Kašauskienė, Algimantas Liekis]. - Vilnius : Diemedis, 2000 (Vilnius : Vilspa). - 487, [1] p. : faks. ; 22 cm. - Santr. angl., rus. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-23-084-5 (įr.)

P. 413-487

Lopata, Raimundas

Tarptautinių santykių istorija : paskaitų konspektai / Raimundas Lopata ; Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1997. - 245 p. - (Studijų šaltiniai ; 2). - ISBN 9986-780-05-5

P. 178-192

Ozolas, Romualdas

2002-ieji. Lietuva : politinis metų portretas / Romualdas Ozolas. - Vilnius : Mintis, 2003 (Kaunas : Aušra). - 463, [1] p. ; 23 cm. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 5-417-00851-6

P. 286-287.

Ozolas, Romualdas

Pirmieji atkurtosios nepriklausomybės metai / Romualdas Ozolas. - Vilnius : Valst. leidybos centras, 1992. - 112, [2] p.

P. 102-107

Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo metai : [konferencijos medžiaga] / sudarė Vanda Kašauskienė ; redagavo Česlovas Bauža ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto l-kla, 1997. - 117 p. - ISBN 9986-780-04-7

Kn. taip pat: Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo metai / Antanas Tyla

P. 102 - 117

Prunskienė, Kazimiera

Gintarinės ledi išpažintis / Kazimiera Prunskienė. - Vilnius : Politika, 1991. - 158, [16] iliustr. lap. : iliustr. - Žurnalo "Politika"  specialus nr. (1991 m. Nr. 27, 28)

Dialogas su Vakarais, p. 44 – 54.

 

Šatas, Juozas

Lietuvos tarptautinis pripažinimas : praeitis ir dabarties realijos. - Vilnius, 1991. - 49 p. - Katalogo kortelė: http://vaizdai.lnb.lt/lit/saperion.asp?DOKID=145720. - ISBN 5-89942-345-5

P. 28 - 48

Žalimas, Dainius

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas : pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę / Dainius Žalimas. - Vilnius : Rosma, 1997. - 207 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 164-180 ir išnašose. - ISBN 9986-00-200-1

P. 105 – 131

 © Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=4652