Regioniniai seminarai tema "Seksualinis priekabiavimas: nekaltas flirtas ar žmogaus teisių pažeidimas. Skundo dėl seksualinio priekabiavimo tyrimo ypatumai" 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=2617