Informacija apie Lisabonos sutartį 

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. (EN) 1605 kB
Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. (LT)
Lisabonos sutarties Baigiamasis aktas 161 kB
Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, projektas
2007 m. Tarpvyriausybinės konferencijos tinklalapis
2007 m. birželio 21-22 d. Europos Vadovų Tarybos išvados 233 kB
Deklaracija Romos sutarčių pasirašymo 50-mečio proga 77 kB
Sutartis dėl Konstitucijos Europai  2004-04-21, 1141 kB
Protokolai, pridedami prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai, ir jos I ir II priedai  2004-10-21, 882 kB
Prie Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto pridedamos deklaracijos ir Baigiamasis aktas  483 kB
Konvento dėl Europos ateities tinklalapis 2003-04-01
Konvento dėl Europos ateities dokumentai (lietuvių kalba) 2003-03-29


2002 m. vasario 28 d. Briuselyje darbą pradėjo bendras ES valstybių ir šalių kandidačių atstovų susirinkimas Konventas. Jo tikslas buvo svarstyti Europos Sąjungos ateitį ir parengti siūlymus dėl tolesnių jos reformų. Konventą sudarė 105 nariai, kuriuos delegavo šalių narių ir šalių kandidačių nacionaliniai parlamentai, vyriausybės, Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Precedento neturintis demokratinis forumas, kuriam pirmininkavo buvęs Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d'Estaign (Valeri Žiskaras Destenas), dirbo pusantrų metų ir aptarė ES darbą po plėtros, kai valstybių skaičius bendrijoje padvigubės ir bus būtinos reformos.

Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms narėms ir kandidatėms, Konvente atstovavo 3 Seimo ir Vyriausybės deleguoti nariai. Nuo Konvento darbo pradžios Lietuvos delegacijos sudėtyje buvo tuometinis Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis bei Misijos prie Europos bendrijų vadovas Oskaras Jusys. Kiek mažiau Konvente dirbo šie buvę bei esami parlamentarai: Alvydas Medalinskas (2002.02 – 2003.02), Dalia Kutraitė-Giedraitienė (2002.02 – 2002.12), Rolandas Pavilionis (2002.02 – 2002.12), Gediminas Dalinkevičius (2002.12 – 2003.02), Algirdas Gricius (2002.12 – 2003.07), Gintautas Šivickas (2003.02 – 2003.07) bei Eugenijus Maldeikis (2003.02 – 2003.07).

Konventas dėl Europos ateities darbą tęsė iki 2003 m. liepos 10 d. Pusantrų metų darbo rezultatas – Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektas. Jis buvo pateiktas 2003 m. spalio mėnesį prasidėjusioje ES tarpvyriausybinėjė konferencijoje (TVK), kuri priemė sprendimus dėl galutinio Sutarties teksto. 2004 m. birželio 18 d. Briuselyje susitikusi Europos Vadovų Taryba patvirtino Sutarties dėl Konstitucijos Europai tekstą. 2004 m. spalio 29 d. iškilmingoje ceremonijoje Romoje, visų 25 Europos Sąjungos valstybių narių lyderiai pasirašė Sutartį dėl Konstitucijos Europai.

Ši Sutartis simbolizuoja kokybiškai naujo Europos Sąjungos raidos etapo pradžią. Kad įsigaliotų, Sutartį dėl Konstitucijos Europai dabar turi ratifikuoti visos Europos Sąjungos narės. Vienos jų šiuo klausimu balsuos nacionaliniuose parlamentuose, kitos rengs referendumus.


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=2432