Regioniniai seminarai svarstant pranešimo apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje temas 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=1&p_r=1906