Tarpparlamentinių ryšių su Australija ir Naująja Zelandija grupė 

 Vardas, pavardėPareigosRūmai,
kab.
Tel. Nr.El. paštas

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_a=7&p_seim_n_gr_id=19&p_k=1&p_r=2941&p_b=3806