Seimo posėdis Nr.41 (2017-03-30, rytinis)

*  Protokolas
*  Stenograma

*  Lankomumas

 Laikas   Numeris   Svarstytas klausimas 
  10:01    1 - 1.  Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė (Nr. SPDD-41) [Tvirtinimas]
  10:01    1 - 2.  IŠVADA dėl Seimo rezoliucijos „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Adomėną patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ projekto (Nr. XIIIP-485) [Tvirtinimas]
  10:16    1 - 3a.  Civilinio kodekso 3.172, 3.176, 3.180, 3.183, 3.210, 3.212, 3.217, 3.219, 3.222, 3.223, 3.224, 3.243, 3.249, 3.250, 3.252, 3.253, 3.254, 3.256, 3.257, 3.262, 3.264 , 3.265, 3.266, 3.267, 3.269, 3.271, 3.274 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.276(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-288(2)) [Priėmimas]
  10:30    1 - 3b.  Civilinio proceso kodekso 83, 404, 407 ir 504 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-289(2)) [Priėmimas]
  10:32    1 - 3c.  Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-290(3)) [Priėmimas]
  10:34    1 - 3d.  Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-291(2)) [Priėmimas]
  11:03    1 - 3e.  Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 20, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-292(2)) [Priėmimas]
  11:14    1 - 3f.  Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 9, 13, 18, 19, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-293(3)) [Priėmimas]
  11:23    1 - 3g.  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-294(2)) [Priėmimas]
  11:25    1 - 4a.  Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-269(3)) [Priėmimas]
  11:33    1 - 4b.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. X-1263 „ Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ priedėlio pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-270(3)) [Priėmimas]
  11:36    1 - 5a.  Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIP-3750(4)) [Priėmimas]
  12:38    1 - 5b.  Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas (Nr. XIIP-3751(4)) [Priėmimas]
  12:54    1 - 5c.  Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3753(3)) [Priėmimas]
  12:57    1 - 5d  Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 64 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIP-3754(3)) [Priėmimas]
  13:02    1 - 5e.  Paslaugų įstatymo Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3755(4)) [Priėmimas]
  13:03    1 - 5f.  Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3758(3)) [Priėmimas]
  13:05    1 - 5g.  Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3759(3)) [Priėmimas]
  13:06    1 - 5h.  Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 15(1) ir 15(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3760(3)) [Priėmimas]
  13:07    1 - 5i.  Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3761(3)) [Priėmimas]
  13:08    1 - 5j.  Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3762(3)) [Priėmimas]
  13:09    1 - 5k.  Statybos įstatymo Nr. I-1240 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3763(3)) [Priėmimas]
  13:11    1 - 5l.  Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3764(3)) [Priėmimas]
  13:12    1 - 7.  Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75(1), 75(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIP-4550(3)) [Priėmimas]
  13:14    1 - 6a.  Patentų įstatymo Nr. I-372 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4579(2)) [Priėmimas]
  13:15    1 - 6b.  Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 21 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIP-4578(2)) [Priėmimas]
  13:16    1 - 6c.  Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 26 straipsnio pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIP-4580(2)) [Priėmimas]
  13:17    1 - 6d.  Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo Nr. VIII-791 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4581(2)) [Priėmimas]
  13:18    1 - 8.  Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 13(2) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIP-4551(3)) [Priėmimas]
  13:22    1 - 9.  Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo IX-2152 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4552(3)) [Priėmimas]
  13:24    1 - 10.  Seimo NUTARIMO „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos naujajai apaštalų bažnyčiai“ PROJEKTAS (Nr. XIP-2412(2)) [Priėmimas]
  13:27    r - 1.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Adomėną patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas (Nr. XIIIP-515) [Pateikimas]
  13:32    r - 1.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Adomėną patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas (Nr. XIIIP-515) [Svarstymas]
  13:32    r - 1.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Adomėną patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas (Nr. XIIIP-515) [Priėmimas]
  13:34    r - 1.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Mantą Adomėną patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projektas (Nr. XIIIP-515) [Priėmimas]
  13:51    r - 2.  Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2017-04-03-2017-04-07) (Nr. SPDS-43) [Tvirtinimas]
  13:55    1 - 12.  Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“ projektas (Nr. XIIIP-371(2)) [Pateikimas]