Seimo posėdis Nr.22 (2016-12-20, rytinis)

*  Protokolas
*  Stenograma

*  Lankomumas

 Laikas   Numeris   Svarstytas klausimas 
  10:01    1 - 1.  Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė (Nr. SPDD-22) [Tvirtinimas]
  10:12    1 - 2.  Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-180(2)) [Priėmimas]
  10:19    1 - 3a.  Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-69(2)) [Priėmimas]
  10:38    1 - 3b.  Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2511 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-70(2)) [Priėmimas]
  10:42    1 - 3c.  Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2605 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-71(2)) [Priėmimas]
  10:43    1 - 3d.  Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 14 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2467 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-73(2)) [Priėmimas]
  10:44    1 - 3e.  Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2463 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-74(2)) [Priėmimas]
  10:46    1 - 3f.  Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo(1) skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2606 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-75(2)) [Priėmimas]
  10:47    1 - 3g.  Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1) straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2468 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-76(2)) [Priėmimas]
  10:48    1 - 3h.  Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-93(2)) [Priėmimas]
  10:50    1 - 3i.  Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2501 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-78(2)) [Priėmimas]
  10:52    1 - 3j.  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-79(2)) [Priėmimas]
  11:10    1 - 3k.  Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2518 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-80(2)) [Priėmimas]
  11:12    1 - 3l.  Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-81(2)) [Priėmimas]
  11:13    1 - 3m.  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-82(3)) [Priėmimas]
  11:15    1 - 3n.  Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 63 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-83(2)) [Priėmimas]
  11:16    1 - 3o.  Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2510 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-84(2)) [Priėmimas]
  11:17    1 - 3p.  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2519 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-85(2)) [Priėmimas]
  11:18    1 - 3r.  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V(1) skyriumi įstatymo Nr. XII-2607 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-86(2)) [Priėmimas]
  11:20    1 - 3s.  Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 19 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2466 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-87(2)) [Priėmimas]
  11:21    1 - 3t.  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 2, 4, 5, 8 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2504 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-88(2)) [Priėmimas]
  11:22    1 - 3u.  Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 3, 4, 6, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-148(2)) [Priėmimas]
  11:24    1 - 4.  Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-25(2)) [Priėmimas]
  11:25    1 - 5.  Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2506 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-26(2)) [Priėmimas]
  11:27    1 - 6.  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-50(2)) [Priėmimas]
  11:33    1 - 7.  Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-114(2)) [Priėmimas]
  11:35    1 - 8a.  Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4788(2)) [Priėmimas]
  11:59    1 - 8b.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-243) [Pateikimas]
  12:00    1 - 8b.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-243) [Svarstymas]
  12:00    1 - 8b.  Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. XIII-60 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-243) [Priėmimas]
  12:01    1 - 8c.  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7, 11 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-241) [Pateikimas]
  12:28    1 - 9a.  Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3940(2)) [Priėmimas]
  12:30    1 - 9b.  Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3941(2)) [Priėmimas]
  12:32    1 - 10a.  Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2385 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4771(2)) [Priėmimas]
  12:34    1 - 10b.  Kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2316 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4772(2)) [Priėmimas]
  12:36    1 - 11.  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3942(2)) [Priėmimas]
  12:38    1 - 12.  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 10(3) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-3868(2)) [Priėmimas]
  12:39    1 - 13.  Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4854(2)) [Priėmimas]
  12:46    1 - 14.  Seimo nutarimo „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo“ projektas (Nr. XIIP-4819(3)) [Svarstymas]
  12:50    1 - 14.  Seimo nutarimo „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo“ projektas (Nr. XIIP-4819(3)) [Priėmimas]
  13:00    1 - 15a.  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 9, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4548(2)) [Priėmimas]
  13:02    1 - 15b.  Baudžiamojo proceso kodekso 51 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4549(2)) [Priėmimas]
  13:04    1 - 16.  Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4637(2)) [Svarstymas]
  13:06    1 - 16.  Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-4637(2)) [Priėmimas]
  13:08    1 - 17.  Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-147) [Svarstymas]
  13:11    1 - 18.  Seimo rezoliucijos „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“ projektas (Nr. XIIIP-209) [Pateikimas]
  13:18    1 - 18.  Seimo rezoliucijos „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“ projektas (Nr. XIIIP-209) [Svarstymas]
  13:27    1 - 18.  Seimo rezoliucijos „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“ projektas (Nr. XIIIP-209) [Priėmimas]
  13:31    1 - 19.  Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl sveikinimo išrinktam Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Donaldui Trampui“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4851) [Pateikimas]
  13:40    1 - 19.  Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl sveikinimo išrinktam Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Donaldui Trampui“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4851) [Svarstymas]
  13:43    1 - 19.  Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl sveikinimo išrinktam Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Donaldui Trampui“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4851) [Priėmimas]